In contextul economic actual, cu bugete alocate investitiilor IT&C in scadere, alternative pentru cresterea performantei, eficientizarea activitatii, scaderea costurilor, raman putine.
De aceea, o abordare integrata a sistemului IT&C, care sa imbunatateasca, sa adune si sa integreze date din toate procesele companiei, devine o solutie viabila pentru companii, cu impact pozitiv asupra rezultatelor financiare.

Ca integrator de solutii si servicii IT&C, specializat pe anumite domenii, aproape tot ce facem înseamna – intr-un grad mai mic sau mai mare – integrare de sistem. In plus, experienta acumulata in proiecte ne ofera avantajul unui know-how de calitate in domeniu, asigurand clientilor nostri, pe tot parcursul celor trei faze ale unui proiect, servicii de integrare a noilor solutii IT&C cu celelalte aplicatii si infrastructura existenta.

Un exemplu tipic de integrare, specific proiectelor LINUX DEVelopment, implica livrarea de solutii de infrastructura hardware, networking si software (inclusiv aplicatii de management al infrastructurii), aplicatii de comunicare si colaborare, solutii de tip CRM şi ERP etc. Toate aceste componente sunt dimensionate, inca din faza de stabilire a arhitecturii sistemului, pentru a functiona optim impreuna si pentru a putea fi dezvoltate echilibrat. Liantul este managementul de proiect, precedat de o viziune unitara a integratorului asupra intregului sistem.

In proiectele noastre, suntem permanent preocupati de:

– Intelegerea si abordarea proactiva a necesitatilor de business ale Beneficiarului;
– Maximizarea returului investitiei Beneficiarului in solutiile si serviciile IT&C;
– Masurarea si cresterea calitătii serviciilor pe care le prestam.

F